يَا مُسْتَجِيْب لِلدَّاعِي

يَا مُسْتَجِيْب لِلدَّاعِي , جِبْ دَعْوَتِي بِاسْرَاعِي
وَاشْفِي جَمِيْع اَوْجَاعِي , يَا مُرْتَجٰى يَارَحْمَانْ
Yamustajibliddai

Home

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!